Op zaterdag 23 juni 2018 organiseert de Stichting Staphorster Stipwerk in samenwerking met Museum Staphorst de “Staphorster stipwerkdag”. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom bij Museum staphorst.

De vierde editie van Staphorst op de Catwalk staat op het programma op 21 en 22 april 2017 en heeft als onderwerp ‘Trending’.’ Iedereen die mee wil doen wordt uitgedaagd een eigen idee te creëren en dat om te zetten naar kleding.

Vrijdagavond 11 december presenteerden de cursisten van de derde (en enkelen van de tweede) vakopleiding Staphorster Stipwerk hun eindwerkstukken in Museum Staphorst.
Meer nieuws

Activiteit details

Start vakopleiding Staphorster Stipwerk 2018

5e vakopleiding Staphorster Stipwerk in 2018!

De Stichting Staphorster Stipwerk is in het najaar van 2014 gestart met vakopleidingen o.l.v.  stipwerk ambachtsman Gerard van Oosten. Inmiddels zijn er 4 vakopleidingen geweest; de laatste werd medio 2016 afgesloten. 

In de vakopleiding leren de deelnemers alle belangrijke zaken over de oorsprong, de geschiedenis, de ontwikkeling, de technieken, materialen en de toepassingen van het Staphorster Stipwerk.En deelnemers brengen de technieken uiteraard ook zelf in praktijk. De vakopleiding bestaat uit 10 lesavonden en 2 ‘terugkombijeenkomsten’. Alle modules (lessen) bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Een les duurt steeds 2 á 3 uur.

De theorie is voor een belangrijk deel gebaseerd op het handboek “ Kleurrijk Gedrukt; oorsprong en geschiedenis van het Staphorster stipwerk”. Dit boek is gemaakt om de kennis van de ontwikkeling van het Staphorster stipwerk als uniek en karakteristiek traditioneel ambacht te borgen. Gerard van Oosten is de hoofddocent; hij verwijst in de lessen naar de relevante hoofdstukken van het boek. Hij verbindt deze met de praktijklessen die hij verzorgt en geeft aanvullende theorie op specifieke onderdelen. Dit met name over de materialen (verf, stempels en ondergronden), het maken van patronen en stempels  en over moderne eigentijdse ontwikkelingen en toepassingen. Deze schriftelijke informatie wordt verstrekt tijdens de opleiding en door de cursist in de lesmap toegevoegd, bij de desbetreffende module.

De  aanvullende korte (theoretische, informatieve) onderdelen over bv  de ‘culturele omgeving’, het erfgoedzorgplan, PR  en de bruikbare netwerken), worden verzorgd door bestuursleden of andere vrijwilligers van de Stichting Staphorster Stipwerk. Ook hiervan wordt materiaal verstrekt om in de lesmap te voegen.

Kosten

De vakopleiding start in februari 2018 als er voldoende deelnemers zijn. Uitgegaan wordt van minimaal 12 deelnemers; de kosten bedragen dan € 300,-- per deelnemer. Bij 10 of 11 deelnemers kan de opleiding eventueel ook doorgaan; de kosten per persoon bedragen dan € 330,-. Deze kosten zijn incl. alle lesmaterialen. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 15. De lesavond is waarschijnlijk de maandagavond, in de periode van medio februari tot en met mei 2018.

Meer informatie of opgeven kan via Betty Hoogeveen, info@staphorsterstipwerk.com