Op zaterdag 23 juni 2018 organiseert de Stichting Staphorster Stipwerk in samenwerking met Museum Staphorst de “Staphorster stipwerkdag”. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom bij Museum staphorst.

De vierde editie van Staphorst op de Catwalk staat op het programma op 21 en 22 april 2017 en heeft als onderwerp ‘Trending’.’ Iedereen die mee wil doen wordt uitgedaagd een eigen idee te creëren en dat om te zetten naar kleding.

Vrijdagavond 11 december presenteerden de cursisten van de derde (en enkelen van de tweede) vakopleiding Staphorster Stipwerk hun eindwerkstukken in Museum Staphorst.
Meer nieuws

Stipwerkambacht | Erfgoedzorgplan

Stipwerkambacht en erfgoedzorgplan

Op initiatief van Gerard van Oosten, stipwerk ambachtsman (zie www.atelierdingstede.nl),  is het Staphorster stipwerk in september 2014 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel  Erfgoed geplaatst. Hiervoor is een erfgoedzorgplan opgesteld. Daarin is beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt, dat het stipwerk als traditioneel ambacht behouden blijft voor de komende generaties. De doorontwikkeling van het ambacht met eigentijdse toepassingen is een belangrijk aspect daarin.

De Stichting Staphorster Stipwerk is opgericht om het erfgoedzorgplan uit te voeren en te borgen. Dit doet de stichting in samenwerking met al degenen, die hieraan een bijdrage willen leveren. Ook de Crafts Council Nederland speelt hierin een rol, zie www.craftscouncil.nl. Deze organisatie is in 2013 opgericht als ‘Platform voor het hedendaagse ambacht’, met veel aandacht voor het behoud en de ontwikkeling van de creatieve ambachten in Nederland.