Beleef kunst en cultuur in Museum Staphorst op zaterdag 12 september!

Op zaterdag 12 september 2020 wordt in Museum Staphorst de jaarlijkse, dit jaar wat kleinschaliger, Staphorster Stipwerkdag georganiseerd. Vakdrukkers van de Stichting Staphorster Stipwerk verzorgen van 11.00 tot 15.00 uur een culturele invulling waarin ervaren, beleven en voelen van het Staphorst Stipwerk mogelijk is.

 

De stichting Staphorster Stipwerk heeft meegedaan aan de Rabobank Coöperatie Weken. De stichting wil mensen met een beperking uit de gemeente Staphorst, Steenwijk en Meppel onder begeleiding een dagdeel Museum Staphorst laten beleven en een workshop Staphorster Stipwerk geven.

Geef je op voor de vakopleiding Staphorster Stipwerk In de vakopleiding leren de deelnemers alle belangrijke zaken over de oorsprong, de geschiedenis, de ontwikkeling en de technieken en materialen en de toepassingen van het Staphorster stipwerk.
Meer nieuws

Nieuws

Vakopleiding start februari 2019

5e vakopleiding Staphorster stipwerk in 2019!

De Stichting Staphorster Stipwerk is in het najaar van 2014 gestart met vakopleidingen o.l.v.  stipwerk ambachtsman Gerard van Oosten. Inmiddels zijn er 4 vakopleidingen gewest; de laatste werd medio 2016 afgesloten. Dat is inmiddels al enige tijd geleden; daarom willen wij in de eerste helft van 2019 weer een vakopleiding organiseren.

In de vakopleiding leren de deelnemers alle belangrijke zaken over de oorsprong, de geschiedenis, de ontwikkeling en de technieken en materialen en de toepassingen van het Staphorster stipwerk.

En zij leren die technieken natuurlijk ook zelf!  De vakopleiding bestaat uit 10 lesavonden en 2 ‘terugkombijeenkomsten’.  Alle modules (lessen) bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Een les duurt steeds 2 á 3 uur.

 

De theorie is voor een belangrijk deel gebaseerd op het handboek “Kleurrijk Gedrukt; oorsprong en geschiedenis van het Staphorster stipwerk”.  Dit boek is gemaakt om de kennis van de ontwikkeling van het Staphorster stipwerk als uniek en karakteristiek traditioneel ambacht te borgen. Gerard van Oosten is de hoofddocent; hij verwijst in de lessen naar de relevante hoofdstukken van het boek. Hij verbindt deze met de praktijklessen die hij verzorgt, en geeft aanvullende theorie op specifieke onderdelen. Dit met name over de materialen (verf, stempels en ondergronden), het maken van patronen en stempels en over moderne eigentijdse ontwikkelingen en toepassingen. Deze schriftelijke informatie wordt verstrekt tijdens de opleiding en door de cursist in de lesmap toegevoegd, bij de desbetreffende module.

 

De aanvullende korte (theoretische, informatieve) onderdelen over bv.de ‘culturele omgeving’, het erfgoedzorgplan, PR en de bruikbare netwerken), worden verzorgd door bestuursleden of andere vrijwilligers van de Stichting Staphorster Stipwerk. Ook hiervan wordt materiaal verstrekt om in de lesmap te voegen.

Beoogde resultaat
De deelnemers kennen na hun actieve deelname aan de vakopleiding de geschiedenis, ontwikkeling, de diverse mogelijkheden en de materialen van het Staphorster Stipwerk ambacht. Zij hebben inzicht in het netwerk rond het Staphorster Stipwerk en in het landelijke netwerk van organisaties op het terrein van traditionele ambachten en immaterieel cultureel erfgoed. Zij zijn in staat om zelf op diverse toepassingsgebieden op hun eigen persoonlijke manier stipwerk toe te passen.

Keurmerk
De deelnemers die de vakopleiding geheel hebben gevolgd en de daarin vereiste actieve houding en inbreng hebben getoond, ontvangen na afronding van de vakopleiding een certificaat. Op basis daarvan krijgen zij toestemming tot het gebruik van het keurmerk van de Stichting Staphorster Stipwerk. Zij mogen dat logo gebruiken op hun producten en/of in hun PR. 

Kosten
De vakopleiding start bij voldoende belangstelling in februari 2018. Uitgegaan wordt van minimaal 12 deelnemers; de kosten bedragen dan € 320,-- per deelnemer. Bij 10 of 11 deelnemers kan de opleiding eventueel ook doorgaan; de kosten per persoon bedragen dan € 350,-. Deze kosten zijn incl. alle lesmaterialen. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 15. De lesavond is waarschijnlijk de maandagavond, in de periode van eind februari 2019 t/m november 2019 (uitgezonder juli en augustus). Graag op het belangstellingsformulier aangeven of die avond voor jou mogelijk is! Als maandagavond voor jou niet mogelijk: op welke avond kun je dan wel?

Meer informatie en/of een inschrijfformulier is te krijgen bij Betty Hoogeveen, info@staphorsterstipwerk.com